ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับ เรือประมง เรือเดินสมุทร เรือเร็ว และ เจ็ทสกี

PTT MAX OUTBOARD

เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ชนิดพิเศษ ที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้กับเครื่องยนต์เรือเร็วติดท้ายแบบสองจังหวะโดยเฉพาะ มีคุณภาพสูง ตามมาตรฐาน NMMA TC-W3 ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง และสารเพิ่มคุณภาพชนิดพิเศษ

PTT POWER-R 4T OUTBOARD

น้ำมันหล่อลื่นกึ่งสังเคราะห์ ชนิดเกรดรวม (Multigrade) SAE 10W-40 ที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้กับเครื่องยนต์เรือเร็วติดท้ายแบบ 4 จังหวะโดยเฉพาะ คุณภาพเหนือกว่ามาตรฐาน NMMA FC-W ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูงและน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานสังเคราะห์ ที่มีการคัดสรรเพื่อให้ทำงานกันอย่างลงตัวกับสารเพิ่มคุณภาพที่ได้รับการพัฒนาพิเศษ ให้ฟิล์มน้ำมันแข็งแรง ป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์ พร้อมทั้งเพิ่มสมรรถนะการหล่อลื่นได้อย่างดีเยี่ยมตลอดทุกช่วงอุณหภูมกิการ

PTT POWER-R OUTBOARD

น้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูงพิเศษ สำหรับเครื่องยนต์ติดท้ายเรือเร็วแบบ 2 จังหวะ และเจ็ทสกีโดยเฉพาะ เหนือมาตรฐาน NMMA TC-W3 ด้วยน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูงพิเศษ และสารเติมแต่งเทคโนโลยีล่าสุด เพื่อรองรับภาวะงานหนักรอบจัดโดยเฉพาะ

PTT RACING FORMULA BIOSYN

เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ (Biodegradability) และมีความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำต่ำ (Low Aquatic Toxicity) ผลิตขึ้นเพื่อใช้กับเครื่องยนต์เรือเร็วติดท้ายแบบ 2 จังหวะโดยเฉพาะ คุณภาพเหนือกว่ามาตรฐาน NMMA Recertified TC-W3 ผลิตด้วยน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานสังเคราะห์คุณภาพสูง และสารเพิ่มคุณภาพชนิดพิเศษ Ashless Additives เพิ่มประสิทธิภาพในการชะล้างทำความสะอาดและปกป้องเครื่องยนต์อย่างสูงสุด

PTT SEATECH 3000

เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลเกรดเดี่ยว เบอร์ SAE 40 ที่พัฒนาขึ้นตามมาตรฐาน API CF สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเรือประมง

PTT SEATECH 4000

เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล เกรดเดี่ยวเบอร์ SAE 40 มีคุณภาพตามมาตรฐาน API CE พัฒนาขึ้นสำหรับเรือประมงที่ใช้งานในสภาพงานทั่วไปจนถึงงานหนัก

PTT SEATECH 5000

เป็นน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลชนิดเกรดรวม SAE 15W-40 และ 20W-50 คุณภาพสูง ที่พัฒนา ส้าหรับเครื่องยนต์ดีเซลเรือประมง

PTT SEATECH 6000

เป็นผลิตภัณฑ์น้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล ชนิดเกรดรวม (Multigrade) คุณภาพสูง SAE 15W-40 และ SAE 20W-50 พัฒนาขึ้นส้าหรับเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ของเรือประมง มีคุณสมบัติสูงกว่ามาตรฐาน GLOBAL DHD-1 และ API CH-4

PTT SEATECH 7000

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลสูตรกึ่งสังเคราะห์คุณภาพสูงสุด API CI-4 และ GLOBAL DHD-1 ชนิดเกรดรวม (Multigrade) SAE 15W-40 พัฒนาขึ้นสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ของเรือประมงสมรรถนะสูง