PTT SEATECH 5000

PTT SEATECH 5000

PTT SEATECH 5000 เป็นน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลชนิดเกรดรวม SAE 15W-40 และ 20W-50 คุณภาพสูง ที่พัฒนา ส้าหรับเครื่องยนต์ดีเซลเรือประมง

 • ให้คุณสมบัติในการหล่อลื่นและป้องกันการกัดกร่อนเป็นเยี่ยม ป้องกันการสึกหรอ และการเกิดสนิมได้ดี
 • ผสม สารเพิ่มคุณภาพพิเศษที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและชะล้างคราบสกปรก และกระจายเขม่าอันเกิดจากการเผาไหม้ได้ดีเยี่ยม จึงช่วยให้เครื่องยนต์สะอาด
 • ช่วยประหยัดน้้ามันเชื้อเพลิง และยืดอายุเครื่องยนต์
 • รักษาความข้นใสได้ดี ขจัดปัญหาช่องทางเดินน้้ามัน และไส้กรองน้้ามันหล่อลื่นอุดตันได้ตลอดอายุการใช้งาน
 • ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลเรือประมง ที่ใช้น้้ามันดีเซลหมุนเร็วเป็นเชื้อเพลิง สภาพงานทั่วไปจนถึงงานหนัก
 • ใช้ได้ดีกับเครื่องยนต์ดีเซลที่ระบุให้ใช้น้้ามันหล่อลื่นเกรดรวม คุณภาพดี รวมถึงเครื่องยนต์ติดเทอร์โบชาร์จสภาพงานหนัก
 • ใช้ได้ดีกับเครื่องยนต์เรือประมงขนาดเล็กทั่วไป
   หมายเหตุ : การใช้งาน Seatech 5000 ให้พิจารณาจากคำแนะนำในคู่มือของเครื่องยนต์ยี่ห้อนั้น ๆ เป็นหลัก
  ส้าหรับเครื่องยนต์เก่า, เริ่มมีอาการกินน้้ามันเครื่องแนะน้าให้ใช้เบอร์ SAE 20W-50
 •  API CF-4, ACEA E2, MB 228.1, MACK EO-K/2, MAN 271, ALLISON C-4