banner1
Slide-01
Slide-02
Slide-03
Slide-04

บริษัท แมกพาย อินดัสตรี จำกัด  ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทตามกฏหมายตั้งแต่
พุทธศักราช 2546 มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ในภาคอุตสาหกรรม โดยได้รับการแต่งตั้งจาก ” บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ”
ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมภายใต้แบรนด์ PTT อย่างเป็นทางการ
บริษัทฯ มีเป้าหมายในการให้บริการที่ตรงกับสิ่งที่ท่านคาดหวังเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการที่ดีที่สุด
รวมถึงเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ไปจนถึงการจัดส่งสินค้าที่ตรงต่อเวลา
เราขอให้สัญญากับท่านว่า เรายังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาและพัฒนามาตรฐาน
ในการดำเนินธุรกิจของเรา เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของท่านอย่างสูงสุด

Motto-01หากท่านไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ในบางครั้ง โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ 
ได้ทาง มือถือ 086-327-9479 , 088-758-4479 , 088-758-4474
บทความแนะนำ
ระบบ Hydraulic กับการหล่อลื่น
           ระบบไฮดรอลิกมีความสำคัญและมีการใช้อย่างแพร่หลายในงานอุตสาหกรรม ยานยนต์ และอุตสาหกรรมก่อสร้าง เนื่องจากระบบไฮดรลิกทำหน้าที่ในการถ่ายทอดพลังงานหรือกำลังงาน โดยการอัดแรงดัน... read more
น้ำมันหล่อลื่นเพื่อสิ่งแวดล้อม
  ในปัจจุบันการใช้งานน้ำมันหล่อลื่นมีอยู่อย่างแพร่หลาย ทั้งในกลุ่มของยานยนต์และกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งหากกำจัดไม่ถูกวิธีนั้น น้ำมันหล่อลื่นที่ถูกใช้งานจะเป็นมลพิษต่อสิ่งแว... read more
น้ำมันใช้แล้วสีดำดีหรือไม่?
น้ำมันเครื่องที่ซื้อมาใหม่ส่วนใหญ่จะมีลักษณะคล้ายๆกัน คือ มีสีเหลืองนวลใส ถ้าหากเป็นเกรดสังเคราะห์แล้วละก็ จะมีสีเหลืองอ่อนใสมากกว่า แต่ถ้าหากเราขับรถจนถึงระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเ... read more
การหล่อลื่นเครื่องมือที่ขับเคลื่อนโดยกำลังดันลม
ในงานอุตสาหกรรมและงานก่อสร้างเครื่องจักรกลบางชนิดเป็นแบบขับเคลื่อนโดยกำลังดันลม เครื่องมือลมพวกนี้แบ่งตามลักษณะทำงานได้เป็น 3 ชนิด คือ เครื่องมือที่ทำงานแบบเคาะหร... read more
การเลือกน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม
  “เราจะเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมอย่างไรให้ถูกต้อง”ในภาคอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่งมีความต้องการให้เครื่องจักรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเพิ่มกำลั... read more