PTT MAX OUTBOARD

PTT MAX OUTBOARD

PTT MAX OUTBOARD เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ชนิดพิเศษ ที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้กับเครื่องยนต์เรือเร็วติดท้ายแบบสองจังหวะโดยเฉพาะ มีคุณภาพสูง ตามมาตรฐาน NMMA TC-W3 ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง และสารเพิ่มคุณภาพชนิดพิเศษ

  • หล่อลื่นเครื่องยนต์ได้ดีเยี่ยม
  • ป้องกันเครื่องยนต์ไม่ให้ร้อนจัดและลูกสูบติดในขณะรอบเครื่องยนต์สูง
  • ป้องกันสนิมและการกัดกร่อนในเครื่องยนต์
  • ช่วยรักษาความสะอาดในเครื่องยนต์ได้อย่างหมดจด
  • เหมาะ สำหรับเครื่องยนต์เรือเร็วติดท้าย 2 จังหวะ แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ ที่ระบุให้ใช้น้ำมันหล่อลื่นที่ผ่านมาตรฐาน NMMA TC-W3  เช่น MERCURY, EVINRUDE, JOHNSON, MARINER, SUZUKI และ YAMAHA เป็นต้น
  •  NMMA TC-W3