PTT SEATECH 6000

PTT SEATECH 6000

PTT SEATECH 6000 เป็น ผลิตภัณฑ์น้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล ชนิดเกรดรวม (Multigrade) คุณภาพสูง SAE 15W-40 และ SAE 20W-50 พัฒนาขึ้นส้าหรับเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ของเรือประมง มีคุณสมบัติสูงกว่ามาตรฐาน GLOBAL DHD-1 และ API CH-4

 • เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการสึกหรอ การกัดกร่อน การเกิดสนิมของเครื่องยนต์ และให้การหล่อลื่นที่ดีเยี่ยม
 • คุณสมบัติในการชะล้างท้าความสะอาดสูง เพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายและควบคุมเขม่าที่เกิดจากการเผาไหม้
 • ฟิล์มน้้ามันมีความแข็งแรงและคงตัว ไม่ก่อให้เกิดโคลนในเนื้อน้้ามัน (Sludge)
 • ผสมสารเพิ่มคุณภาพพิเศษ และผ่านมาตรฐานการทดสอบตามวิธีมาตรฐานผู้ผลิตเครื่องยนต์ดีเซลชั้นน้า
 • ช่วยประหยัดน้้ามันเชื้อเพลิง และยืดอายุเครื่องยนต์
 • ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลเรือประมงรุ่นใหม่ ที่ใช้น้้ามันดีเซลหมุนเร็วเป็นเชื้อเพลิง สภาพงานทั่วไปจนถึงงานหนัก
 • ใช้ได้ดีกับเครื่องยนต์ดีเซลที่ระบุให้ใช้น้้ามันหล่อลื่นเกรดรวม คุณภาพดี รวมถึงเครื่องยนต์ติดเทอร์โบชาร์จสภาพงานหนัก
 • ใช้ได้ดีกับเครื่องยนต์เรือประมงขนาดเล็กทั่วไป
 •  หมายเหตุ : การใช้งาน Seatech 6000 ให้พิจารณาจากค้าแนะน้าในคู่มือของเครื่องยนต์ยี่ห้อนั้น ๆ เป็นหลัก

  ส้าหรับเครื่องยนต์เก่า, เริ่มมีอาการกินน้้ามันเครื่องแนะน้าให้ใช้เบอร์ SAE 20W-50

 • API CH-4 / CG-4 / CF-4, ACEA E7-08, MB 228.3, MTU TYPE 2, GLOBAL DHD-1, JASO DH-1, VOLVO VDS-3 (15W-40), MAN 3275 (15W-40), CUMMINS 20076 (15W-40), MACK EO-M PLUS (15W-40)