PTT HYCOMSYN FD 270

PTT HYCOMSYN FD 270

PTT HYCOMSYN FD 270 น้ำมันหล่อลื่นเครื่องไฮเปอร์คอมเพรสเซอร์อัดสารไฮโดรคาร์บอนที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์ ช่วยลดปริมาณสารหล่อลื่นที่ใช้ในระบบ ลดการสูญเสียวัตถุดิบ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต นอกจากนี้ยังได้รับการยินยอมตามข้อกำหนดสารเติมแต่งอาหารจากรัฐบัญญัติ อาหาร ยาและเครื่องสำอาง

  •  รับภาระหนักและประสิทธิภาพการหล่อลื่นที่สูงส่งผลให้ลดการสึกหรอและเพิ่มอายุการใช้งานของกระบอกสูบ
  •  การละลายของก๊าซเอทิลีนในผลิตภัณฑ์ต่าเทียบกับ White mineral oil และ PIB
  • เป็นของเหลวมีความคงตัว ไม่กัดกร่อน จุดวาบไฟสูงและดัชนีความหนืดสูง
  • สัมประสิทธิ์ ความดัน-ความหนืดต่า ส่งผลให้ PTT Hycomsyn สามารถไหลได้ภายใต้สภาวะความดันสูง
  • เหมาะสำหรับใช้งานในไฮเปอร์คอมเพรสเซอร์ ในระบบเพิ่มความดันขั้นสุดท้าย
  • Federal Food, Drug and Cosmetic Act, citation CFR 178.3570