PTT HYCOMSYN F 270

PTT HYCOMSYN F 270

PTT Hycomsyn F 270  สารสังเคราะห์พอลิแอลคิลีน ไกลคอลใช้ในเครื่องไฮเปอร์คอมเพรสเซอร์ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหน่วยเพิ่ม ความดันสูง ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยให้ปริมาณสารหล่อลื่นที่ใช้และความต้องการในการซ่อมบำรุง เครื่องเพิ่มความดันลดลงเพราะการลดลงของตะกอนที่เกิดก่อนกระบวนการสร้างพอลิ เมอร์ (pre-polymerization) ผลิตภัณฑ์นี้ยังสามารถลดการสูญเสียวัตถุดิบเนื่อง จากกระบวนการที่เกิดก่อนการสร้างพอลิเมอร์และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วย นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ได้รับการยินยอมของข้อกำหนดสารเติมแต่งอาหารจากรัฐ บัญญัติ อาหาร ยาและเครื่องสำอาง (Federal Food, Drug and Cosmetic Act)

  • รับภาระหนักและประสิทธิภาพการหล่อลื่นที่สูงส่งผลให้ลดการสึกหรอของลูกสูบ
  • เป็นของเหลวมีความคงตัว ไม่กัดกร่อน และจุดวาบไฟสูง
  • อายุการใช้งานอยู่ในช่วง 20,000 – 40,000 ชั่วโมง
  • เหมาะสำหรับใช้งานในไฮเปอร์คอมเพรสเซอร์ในระบบเพิ่มความดันขั้นสุดท้าย
  • Federal Food, Drug and Cosmetic Act, citation CFR 178.3570