PTT FLUSHING OIL

PTT FLUSHING OIL

PTT FLUSHING OIL ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานธรรมชาติคุณภาพสูง (High Quality Mineral Base Oil) สำหรับใช้ในการชะล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์หรือเครื่องจักรในขั้นตอนของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

  • มีความหนืดต่ำจึงสามารถชะล้างทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ในเครื่องยนต์ได้ดีเยี่ยม
  • ใช้ชะล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์ของรถยนต์ทั่วไป
  • ใช้ชะล้างทำความสะอาดเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรม

ข้อแนะนำ : หลังจากการถ่ายน้ำมันแล้ว ให้เติม PTT Flushing Oil และเดินเครื่องเบาๆ ประมาณ 5-10 นาที หลังจากนั้นให้ถ่ายออกให้หมด แล้วจึงเติมน้ำมันหล่อลื่นใหม่