PTT HIKUT W10

PTT HIKUT W10

PTT HIKUT W10 เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันตัดกลึงโลหะชนิดผสมน้ำ เกรดน้ำมันแร่ เมื่อผสมน้ำแล้วจะมีลักษณะเป็นสีขาวคล้ายน้ำนม ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานชนิดพาราฟินิกคุณภาพสูง ผสมสารเพิ่มคุณภาพช่วยยับยั้งการเเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรีย เหมาะสำหรับหล่อลื่นและระบายความร้อนงานตัดกลึงโลหะทีั่วไป

 •  ระบายความร้อนได้ดี ช่วยป้องกันชิ้นงานและเครื่องมือจากการไหม้
 • ให้การหล่อลื่นดีมาก
 • ช่วยป้องกันการกัดกร่อนและสนิมได้ดี
 • ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรีย
 • เหมาะสำหรับใช้หล่อลื่นและระบายความร้อนในกระบวนการตัดกลึงโลหะทั่วไปที่มีภาระงานเบาจนถึงภาระงานปานกลาง
 • ใช้อัตรส่วนผสม 3% สำหรับงานขัดผิว และงานเจียรผิว
 • ใช้อัตรส่วนผสม 4-5% สำหรับงานกลึง งานกัดเซาะ
 • ใช้อัตรส่วนผสม 5-6% สำหรับงานเจาะรู
 • ใช้อัตราส่วนผสม 6-8% สำหรับงานทำเกลียวนอก งานทำเกลียวใน
 • ใช้อัตรส่วนผสม 8-10% สำหรับงานคว้าน
 • เลือกใช้น้ำที่สะอาดและมีค่าความกระด้าง 150-400 ppm
 • รักษาระดับความเข้มข้นให้คงที่อยู่เสมอ
 • หมั่นกำจัดน้ำมันลอยหน้าเพื่อป้องกันการบูดเน่า