PTT CYLINDER OIL

PTT CYLINDER OIL

PTT Cylinder Oil  เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นประเภทน้ำมันแร่ล้วน ที่ใช้หล่อลื่นเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป โดยใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นสำหรับระบบหยอดทิ้ง (Once Through Oil)

  • คงสภาพได้ดี และไม่ระเหยง่ายที่อุณหภูมิสูง
  • ไม่ทำปฏิกิริยากับชิ้นส่วนของเครื่องจักร
  • มีความคงทนต่อสภาพความร้อนและความชื้น
  • ทนต่อการทำปฏิกิริยากับออกซิเจน
  • ไม่ทำปฏิกิริยากับโลหะ
  • เหมาะสำหรับการหล่อลื่นชิ้นส่วนเครื่องจักรทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม
  • ใช้กับระบบหยอดทิ้ง (Once Through) ในโรงงานโดยเฉพาะโรงสีข้าว โรงเลื่อย
  • ใช้หล่อลื่นเครื่องจักรที่มีความเร็วรอบช้า และปานกลาง

N/A