น้ำมันสำหรับกระบวนการผลิต

PTT AROMEX 2000

เหมาะสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในขบวนการของอุตสาหกรรมทั่วไป เช่นอุตสาหกรรมยาง และอุตสาหกรรมผลิตชิ้นงานที่ต้องการใช้สารหล่อลื่นชนิดข้นเป็นตัวกลางประสานให้วัตถุดิบผสมเข้ากันได้ดี

PTT AROMEX 3000

เหมาะสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในขบวนการของอุตสาหกรรมทั่วไป เช่นอุตสาหกรรมยาง และอุตสาหกรรมผลิตชิ้นงานที่ต้องการใช้สารหล่อลื่นชนิดข้นเป็นตัวกลางประสานให้วัตถุดิบผสมเข้ากันได้ดี

PTT AROMEX 4000

เหมาะสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในขบวนการของอุตสาหกรรมทั่วไป เช่นอุตสาหกรรมยาง และอุตสาหกรรมผลิตชิ้นงานที่ต้องการใช้สารหล่อลื่นชนิดข้นเป็นตัวกลางประสานให้วัตถุดิบผสมเข้ากันได้ดี

PTT J.B.O

เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรม ใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากปอ ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานชนิด Paraffinic ที่มีคุณภาพสูง

PTT PARAFEX 2000M

เป็นน้ำมันขบวนการผลิต ใช้สำหรับผสมในขบวนการผลิตชิ้นงานที่ต้องใช้สารหล่อลื่นชนิดใสเป็นตัวกลางประสานให้วัตถุดิบผสมเข้ากันได้ดี

PTT PARAFEX 3000M

เป็นน้ำมันขบวนการผลิต ใช้สำหรับผสมในขบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้วัตถุดิบชนิดใสและมีความเสถียรของสีสูง

PTT PARAFEX 4000M

เป็นน้ำมันขบวนการผลิต ใช้สำหรับผสมในขบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้วัตถุดิบชนิดใสและมีความเสถียรของสีสูง

PTT RUBBERA 400

เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันผสมยาง ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับกระบวนการผสมยางเพื่อช่วยให้การผสมยาง และสารเคมีต่างๆ เข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้ดี ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานที่มีคุณภาพสูง

PTT RUBFLEX 105M

ใช้สำหรับผสมในขบวนการผลิตอุตสาหรรมผลิตยางต่างๆ มีคุณสมบัติพิเศษซึ่งช่วยให้การบดและผสมยางง่ายขึ้น และช่วยให้การรีดแผ่นยางทำได้ง่ายขึ้น

PTT RUBFLEX 111M

น้ำมันสำหรับกระบวนการผลิต หรือใช้เป็นสารเติมแต่งในกระบวนการผลิตที่ต้องการส่วนผสมที่รักษาสีตั้งต้นเดิมได้ดี