PTT RUBFLEX 105M

PTT RUBFLEX 105M

PTT RUBFLEX 105M ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานชนิดพาราฟินิกคุณภาพสูง มีคุณสมบัติที่โดดเด่น เหมาะสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบ สารปรับปรุงคุณภาพหรือสารเติมแต่งในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สี เป็นต้น และผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับนำไปเป็นส่วนผสมสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต้องการคงสีตั้งต้นเดิมและต้องการความเสถียรของสีสูง

  • ทนความร้อน ต้านทานการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นได้ดี
  • มีความเสถียรของสีดี
  • จุดวาบไฟสูง อัตราการระเหยต่ำ
  • ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
  • เหมาะสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตที่ต้องการน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานชนิดพาราฟินิกเป็นส่วนผสม เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น เช่น ช่วยกระจายตัวสารเติมแต่ง ลด Tensile Strength เป็นต้น