น้ำมันตัดกลึงโลหะ

” น้ำมันหล่อเย็น ” หมายถึงน้ำมันที่ใช้ในการหล่อลื่นหรือเพื่อลดความร้อนและการเสียดสี เมื่อทำการตัด, เจียร, บดโลหะ ช่วยไม่ให้เกิดความร้อนมากจนเกิดประกายไฟหรือควันขึ้น คุณสมบัติของน้ำมันหล่อเย็นที่ดีควรมีคุณสมบัติในการหล่อลื่นที่ดี ป้องกันสนิม มีความเสถียรมาก ป้องกันกลิ่นเหม็น ไม่ข้นจนเกินไปทำให้มองเห็นชิ้นงานได้ชัดเจน เพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของน้ำมันหล่อเย็น จึงได้พัฒนาน้ำมันหล่อเย็นที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อทุกความต้องการของลูกค้า

PTT EDM LA 100

พีทีที อีดีเอ็ม แอลเอ 100 เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับงานกัดโลหะด้วยระบบไฟฟ้า และทำหน้าที่เป็นฉนวนในระบบการตัดด้วยไฟฟ้า ทำให้สามารถควบคุมการ Spark ระหว่างเครื่องมือ และชิ้งงานได้เป็นอย่างดี มีคุณสมบัติความหนืดต่ำ ช่วยให้ชะล้างเศษโลหะออกจากชิ้นงานได้ดี และมีปริมาณสาร Aromatic ต่ำทำให้ไม่มีกลิ่นรบกวนในขณะทำงาน

PTT HIKUT N10

พีทีที ไฮคัท เอ็น 10, 11 เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันตัดกลึงโลหะชนิดน้ำมันล้วน สำหรับงานเบาถึงงานปานกลาง เนื้อน้ำมันมีสีใส และมีกลิ่นอ่อน ค่อนข้างเหลว ทำให้สังเกตชิ้นงานได้ง่าย เพื่อตอบสนองความต้องการของ เครื่องจักรที่ทำงานด้วยความเร็วสูง และมีประสิทธิภาพสูง

PTT HIKUT N20

พีทีที ไฮคัท เอ็น 20 เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตัดกลึงโลหะ ชนิดน้ำมันล้วน ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง ผสมสารเพิ่มคุณภาพทำหน้าที่รับแรงกด และป้องกันสนิม จึงทำให้ผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับ การใช้งานปานกลางไปจนถึงงานหนักและยังมีคุณสมบัติป้องกันสนิมให้กับชิ้นงาน และเครื่องมือตัดกลึงได้เป็นอย่างดี

PTT HIKUT SEMI W10

พีทีที ไฮคัท เซมิ ดับเบิลยู 10 เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันตัดกลึงโลหะ ชนิดกึ่งสังเคราะห์ เมื่อผสมน้ำจะมีสีเหลืองอ่อน และสามารถต้านทานการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อรา ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานโดยไม่บูดเสีย ไม่มีองค์ประกอบของสารที่อันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน เช่น Chlorine และ Nitrate / Nitrite

PTT HIKUT SEMI W30

เป็นผลิตภัณฑ์น้้ามันตัดกลึงโลหะ ชนิดกึ่งสังเคราะห์ มีคุณสมบัติการหล่อลื่นได้ดีเป็นพิเศษ เหมาะส้าหรับงานตัดกลึงโลหะโลหะทั่วไป ระบายความร้อนจากกระบวนการตัดกลึงได้ดี

PTT HIKUT SEMI W31

พีทีที ไฮคัท เซมิ ดับเบิลยู 31 เป็นผลิตภัณฑ์น้ํามันตัดกลึงโลหะ ชนิดกึ่งสังเคราะห์ มีคุณสมบัติการหล่อลื่นได้ดีเป็นพิเศษเหมาะสําหรับงานตัดกลึงโลหะอลูมิเนียม และโลหะทั่วไป ทําให้การตัดกลึงได้ผิวชิ้นงานเรียบ

PTT HIKUT SYN W10

เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันตัดกลึงโลหะ ชนิดสังเคราะห์ มีคุณสมบัติการหล่อเย็นได้ดีมาก เหมาะสำหรับงานเจียระไนโลหะทุกประเภท มีอายุการใช้งานยาวนานโดยไม่บูดเสีย

PTT HIKUT SYN W11

พีทีที ไฮคัท ซิน ดับเบิลยู 11 เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันตัดกลึงโลหะ ชนิดสังเคราะห์ มีคุณสมบัติการหล่อเย็นได้ดีมาก เหมาะสำหรับงานเจียระไน และงานตัดกลึงโลหะทั่วไป มีอายุการใช้งานยาวนานโดยไม่บูดเสีย

PTT HIKUT W10

พีทีที ไฮคัท ดับเบิลยู 10 เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันระบายความร้อนและหล่อลืน สำหรับงานตัดกลึงโลหะทั่งไป ชนิดผสมน้ำ มีนีขาวน้ำนม ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานชนิด Paraffinic ที่มีคุณภาพสูง เหมาะสำหรับการระบายยความร้อนและหล่อลื่นงานตัดกลึงในงานช่างกลโรงงานทั่วไป

PTT HIQUENCH 33

เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันสำหรับงานชุบปรับสภาพผิวโลหะ ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน Paraffinic จึงทนความร้อนได้สูงและมีอายุการใช้งานยาวนาน เหมาะสำหรับงานชุบผิวแข็งหรือปรับสภาพผิวและงานชุบทั่วไปที่ต้องการอัตราการเย็นตัวอย่างรวดเร็ว