PTT HYDRAULIC BIOSYN

PTT HYDRAULIC BIOSYN

PTT HYDRAULIC BIOSYN  น้ำมันไฮดรอลิกชนิดสังเคราะห์ประสิทธิภาพสูง พัฒนาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องต่อข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ช่วยยืดอายุการเปลี่ยนถ่าย ผสานกับเทคโนโลยีสารเติมแต่งขั้นสูง ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นด้านคงทนต่อความร้อนและป้องกันการสึกหรอ นอกจากนี้คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่มีดัชนีความหนืดสูงและจุดไหลเทต่ำทำให้สามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิกว้าง

 • ดัชนีความหนืดสูง และจุดไหลเทต่ำ ทำให้สามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิกว้าง
 • ป้องกันการกัดกร่อนและการสึกหรอที่ดีเยี่ยม ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร
 • ทนต่อความร้อนและการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนดีเยี่ยม
 • ทนต่อการเกิดปฏิกิริยากับน้ำ
 • ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
 • เหมาะสำหรับระบบไฮดรอลิกที่ทำงานในช่วงอุณหภูมิกว้าง
 • เหมาะสำหรับอุปกรณ์ไฮดรอลิกเคลื่อนที่ในงานก่อสร้าง เหมืองแร่ และการเกษตร
 • แนะนำให้ใช้ในอุปกรณ์บนเรือเดินสมุทรซึ่งมีความต้องการน้ำมันหล่อลื่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ISO 15380 HEES
 • MAG (Cincinnati Milacron) P-68, P-69, P-70
 • Bosch Rexroth RD 90220-1 
 • Parker (formerly Denison) HF-1, HF-2, HF-6
 •  Eaton 03-401-2010
 •  Vessel General Permit (VGP)