ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับรถเก๋ง เครื่องยนต์เบนซิล

PTT PERFORMA

เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซิน ชนิดเกรดรวม (Multigrade) SAE 20W-50 คุณภาพตามมาตรฐาน API SN ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง และสารเพิ่มคุณภาพพิเศษ

PTT PERFORMA EURO SYNTHETIC

น้ำมันเครื่องยนต์เบนซินสังเคราะห์ 100% ออกแบบสำหรับรถยนต์นั่ง และ SUVs รอบรับเครื่องยนต์ได้ถึง Euro Vi อายุการใช้งานยาวนาน ผ่านการทดสอบภาคสนามที่ 20,000 กม.

PTT PERFORMA GAS TECH

น้ำมันเครื่องเบนซินสังเคราะห์ ทนต่อการทำลายของความร้อน ป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์ ออกแบบสำหรับโดยสารเบนซินที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

PTT PERFORMA NGV

เป็นผลิตภัณฑ์น้้ามันหล่อลื่นกึ่งสังเคราะห์คุณภาพสูง ชนิดเกรดรวม (Multigrade) เบอร์ความหนืด SAE 10W-40 และ 20W-50 ที่พัฒนาเป็นพิเศษให้เหมาะส้าหรับเครื่องยนต์ที่ดัดแปลงมาใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ คุณภาพสูงกว่ามาตรฐานล่าสุดของ API (API SN) ผลิตจากน้้ามันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง ผสมน้้ามันหล่อลื่นพื้นฐานสังเคราะห์กับสารเพิ่มคุณภาพเทคโนโลยีพิเศษที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี เพื่อให้มีคุณสมบัติโดดเด่นในด้านการต้านทานการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น และลดการสึกหรอได้อย่างดีเยี่ยม จึงเหมาะกับการใช้งานของรถยนต์เครื่องดัดแปลงที่สามารถเลือกใช้น้้ามันเบนซิน/แก๊สโซฮฮล์หรือก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในรถคันเดียวกัน

PTT PERFORMA RACING SYNTHETIC

เป็นน้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ 100% ชนิดเกรดรวม (Multigrade) SAE 5W-50 มาตรฐานสูงสุด API SN/CF ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานสังเคราะห์คุณภาพสูง และ สารเพิ่มคุณภาพพิเศษเทคโนโลยีล่าสุด เพิ่มประสิทธิภาพด้านการทนต่อความร้อนและต้านทานการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน เพื่อรองรับการใช้งานของรถแข่งซึ่งมีรอบจัด และอุณหภูมิการใช้งานสูง

PTT PERFORMA RD-2

เป็นน้ามันหล่อลื่นสังเคราะห์ 100% ชนิดเกรดรวม (Multigrade) SAE 10W-60 สำหรับเครื่องยนต์ที่ปรับแต่งเพื่อการแข่งขันโดยเฉพาะ ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานสังเคราะห์คุณภาพสูงที่มีการคัดสรรเพื่อให้ทำงานกันอย่างลงตัวและ ผสมผสานกับสารเพิ่มคุณภาพพิเศษเทคโนโลยีล่าสุด ที่ได้รับการพัฒนาให้ปกป้องเครื่องยนต์ในการแข่งขันทุกรูปแบบ โดยเฉพาะภายใต้สภาวะการใช้งานที่รุนแรงต่อเนื่อง

PTT PERFORMA SEMI-SYNTHETIC

เป็นน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ คุณภาพเหนือกว่ามาตรฐาน API SN ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูง ผสมกับหล่อลื่นพิ้นฐานสังเคราะห์ และสารเพิ่มคุณภาพพิเศษ เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ ออกตัว และเร่งแซง รักษาความสะอาดเครื่องยนต์ รวมถึงป้องกันปัญหาคราบโคลน ลดการสึกหรอของชิ้นส่วน และ Valve Train

PTT PERFORMA SUPER SYNTHETIC

เป็นน้ำมันสังเคราะห์ 100% (Fully Synthetic) นวัตกรรมใหม่ด้วยเทคโนโลยีล่าสุด Di-Synthetic Protect พร้อมความหนืด SAE 0W-30 และ SAE 0W-40 มาตรฐานสูงสุดของโลก API SN ภายใต้เงื่อนไขการประหยัดเชื้อเพลิงสูงสุดเหนือมาตรฐานสูงสุด ILSAC GF-5/ ILSAC GF-4 ซึ่งจะทำให้รถของคุณเปี่ยมสมรรถนะ ในการขับขี่แบบไร้ขีดจำกัด

PTT PERFORMA SUPER SYNTHETIC 0W-20

น้ำมันนวัตกรรมใหม่ เพื่อเทคโนโลยีแห่งอนาคต น้ำมันสังเคราะห์ 100% (Fully Synthetic) สูตรพิเศษ เพื่อรองรับกับรถยนต์มาตรฐานแห่งอนาคต สำหรับรถยนต์ที่เน้นการขับขี่แบบประหยัดน้ำมัน พร้อมมาตรฐานสูงสุด API SN และ ILSAC GF-5

PTT PERFORMA SUPER SYNTHETIC HYBRID

เป็นน้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ 100% (Fully Synthetic) คุณภาพเหนือมาตรฐานสูงสุด API SN / ILSAC GF-5ที่พัฒนาส้าหรับเครื่องยนต์ไฮบริดยุคใหม่โดยเฉพาะ ให้การปกป้องเครื่องยนต์ได้อย่างดีเยี่ยม โดยเฉพาะเครื่องยนต์แบบเดิน-หยุด (Start-Stop)ของรถยนต์ไฮบริด ช่วยยืดอายุการใช้งาน และท้าให้เครื่องยนต์ท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ