ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับ ระบบส่งกำลัง

PTT POWERTRAC 7884 PLUS

เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูงสำหรับรถแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตร ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง และใช้สารเพิ่มคุณภาพประเภท MULTIFUNCTIONAL ADDITIVE เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเหมาะสำหรับระบบส่งกำลังไฮดรอลิค เกียร์ เฟืองท้าย และระบบเบรกเปียก สนองต่อความต้องการของรถแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตรและรถไถ

PTT POWERTRAC SUPER PLUS

น้ำมันไฮดรอลิกรถแทรกเตอร์ ออกแบบสำหรับระบบไฮดรอลิก เกียร์ เฟืองท้าย และเบรกเปียกของรถแทรกเตอร์การเกษตรรุ่นใหม่

PTT POWERTRANS

เป็นน้ำมันระบบส่งกำลังของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่ใช้งานภาคสนาม งานก่อสร้าง และงานเกษตร เป็นต้น ผ่านมาตรฐานของผู้ผลิตระบบ Transmission ชั้นนำ ได้แก่ Allison, Eaton และ ZF เป็นต้น