น้ำมันไฮดรอลิก

PTT HLP

พีทีที เอช แอล พี ใช้ได้ดีกับระบบไฮดรอลิกในภาคอุตสาหกรรมและระบบไฮดรอลิกในยานยนต์ที่มีการเติมพร่องบ่อยๆ เนื่องจากระบบมีการรั่วซึมตลอดเวลา

PTT HYDRAULIC

พีทีที ไฮดรอลิก เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันไฮดรอลิคชนิดต้านทานการสึกหรอ ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานชนิด Paraffinic จึงมีคุณภาพสูงและมีอายุการใช้งานยาวนาน เพิ่มคุณภาพด้วยสารป้องกันการสึกหรอ

PTT HYDRAULIC BIOSYN

พีทีที ไฮดรอลิค ไบโอซิน เป็นน้ำมันไฮดรอลิคชนิดสังเคราะห์ประสิทธิภาพสูงเพื่อช่วยยืดอายุการเปลี่ยนถ่าย ผสมกับเทคโนโลยีสารเติมแต่งขั้นสูงทำให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นด้านคงทนต่อความร้อน และป้องกันการสึกหรอ และมีจุดเด่นในเรื่องของการย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติประเภท HEES (Environmentally acceptable hydraulic fluids: ISO 15380)

PTT HYDRAULIC HVI

พีทีที ไฮดรอลิก เอชวีไอ เป็นน้ำมันไฮดรอลิกสำหรับงานอุตสาหกรรมที่ทำงานหนักภายใต้แรงดันสูง ผสมสารเพิ่มดัชนีความหนืดทำให้สามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิใช้งานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีสารป้องกันสนิมและป้องกันการกัดกร่อน โดยไม่ทำปฏิกิริยากับซีลในระบบ