PTT RUBFLO 101M

PTT RUBFLO 101M

PTT RUBFLO 101M  เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นที่ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูง ใช้สำหรับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ต้องการใช้น้ำมันเป็นส่วนผสมเพื่อเพิ่มคุณภาพ

  • มีความสามารถในการทำละลายสูงช่วยให้วัตถุดิบผสมเข้ากันได้ดี
  • จุดวาบไฟสูงและอัตราการระเหยต่ำ
  • ทนความร้อนและทนต่อปฏิกิริยาออกซิเดชั่นได้ดี
  • เหมาะสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ต้องการใช้น้ำมันพื้นฐานเป็นส่วนผสม
  • สามารถใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นแบบหยอดทิ้งได้