“เราจะเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมอย่างไรให้ถูกต้อง”ในภาคอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่งมีความต้องการให้เครื่องจักรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและลดระยะเวลาที่ต้องใช้ในการซ่องบำรุง ซึ่งจะนำไปสู่การลดต้นทุนของผลิตภัณฑ์และสามารถน้ำมันแข่งขันราคากับคู่แข่งได้ หรือเพื่อต้องการกำไรที่มากขึ้น ดังนั้น โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มักจะสอบถามมายังผู้ผลิตน้ำมันหล่อลื่นให้ช่วยแนะนำสารหล่อลื่นที่จะช่วยให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งวิธีการที่ง่ายที่สุดคือ “การเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นที่ถูกต้อง”     การเลือกผลิตภัณฑ์หล่อลื่นให้เหมาะสมกับโรงงานอุตสาหกรรมไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะนอกจากประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีอยู่หลากหลายและมีความแตกต่างกันแล้ว น้ำมันอุตสาหกรรมแต่ละชนิดก็อาจจะมีข้อกำหนดและมาตรฐานที่ต้องการที่แตกต่างกันออกไปได้อีกด้วย 

เริ่มพิจารณาจากลักษณะการใช้งาน

     บ่อยครั้งที่พบว่าผู้ผลิตน้ำมันหล่อลื่นได้ดำเนินการพัฒนาสูตรตามความต้องการของลูกค้าที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมในแต่ละกลุ่มแต่ะรายเป็นการเฉพาะ โดยที่จะมีคุณสมบัติพื้นฐานที่ต้องการโดยทั่วไป ที่น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมทุกชนิดควรจะต้องมี ได้แก่ ลดแรงเสียดทาน ป้องกันการสึกหรอ ป้องกันการกัดกร่อน ระบายความร้อน และไม่ทำปฏิกิริยากับซีล และเนื่องจากลักษณะการใช้งานที่มีความหลากหลายมาก ทำให้น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมจำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติมด้วย เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานเฉพาะจุด

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมที่ถูกต้อง

          1.ชนิดของเครื่องจักร

เครื่องจักรต่างชนิดกันจะมีลักษณะการทำงานที่ต่างกัน ดังนั้นจึงต้องการคุณสมบัติของน้ำมันหล่อลื่นแตกต่างกันออกไปด้วย สูตรน้ำมันที่เหมาะสมก็จะต่างกัน เช่น ระบบไฮดรอลิกส่งกำลังมีความต้องการน้ำมันที่มีสารเพิ่มคุณภาพชนิดป้องการการสึกหรอ (Antiwear) เพื่อป้องกันการสึกหรอที่มักจะเกิดที่ปั๊มไฮดรอลิก, ระบบเกียร์ ต้องการน้ำมันที่มีสารเพิ่มคุณภาพชนิดรับแรงกด (Extreme Pressure, EP) เพื่อทำหน้าที่ปกป้องฟันเกียร์จากการสึกหรอ ควรระลึกไว้เสมอว่า การเลือกน้ำมันหล่อลื่นผิดประเภทเครื่องจักร อาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงได้

          2.เบอร์ความหนืด

การเลือกเบอร์ความหนืดของน้ำมันให้เหมาะสมกับการทำงานมีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งการจะทราบว่าต้องใช้ความหนืดเท่าไรจึงจะเหมาะสม จำเป็นต้องได้รับข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ดังนี้

  • ความเร็วรอบของเครื่องจักร (คงที่หรือไม่คงที่)
  • ภาระงาน แรงกดทับ (Load)
  • อุณหภูมิที่ใช้งาน

น้ำมันหล่อลื่นเบอร์ความหนืดสูงๆ จะเหมาะสำหรับการทำงานของเครื่องจักรในสภาวะที่ความเร็วรอบต่ำ และมีภาระงานหนัก ในขณะที่น้ำมันหล่อลื่นเบอร์ความหนืดต่ำๆ จะเหมาะสำหรับการทำงานของเครื่องจักรในสภาวะที่มีความความเร็วรอบสูง และมีภาระงานเบา

          3.มาตรฐานและข้อกำหนดต่างๆ

เครื่องจักรกลต่างประเภท ต่างผู้ผลิต ต่างรุ่นกัน อาจมีมาตรฐานที่ต้องการที่แตกต่างกัน การเลือกน้ำมันอุตสาหกรรมที่ตรงตามมาตรฐานที่เครื่องจักรต้องการ จะทำให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างมีประสิทธภาพสูงสุด

 

ควรใช้น้ำมันหลื่อลื่นแบบธรรมดา หรือน้ำมั้นหล่อลื่นสังเคราะห์

ถ้าเป็นการหล่อลื่นเครื่องจักรอุตสาหกรรมทั่วๆไป ที่ไม่ต้องการรับภาระงานหนักมาก ไม่ต้องสัมผัสกับอุณหภูมิสูง และไม่ต้องการยืดอายุการใช้งานของน้ำมันยาวนานเป็นพิเศษ ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ แต่ถ้าหากต้องการน้ำมันที่รองรับการทำงานในสภาวะที่รุนแรงได้และต้องการใช้งานได้ยาวนาน ก็ควรเลือกเป็นน้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ ซึ่งจะได้คุณสมบัติที่ดีกว่าน้ำมันหล่อลื่นทั่วไป ดังนี้

  • ยืดอายุการใช้งานออกไปได้ยาวนานเป็นพิเศษ
  • มีความเสถียรทางเคมีสูงมาก การเสื่อมสภาพเกิดช้า
  • สามารถทำงานที่อุณหภูมิสูงมากๆ หรือต่ำมากๆได้

หวังว่าผู้อ่านทุกท่านจะได้รับแนวทางในการเลือกน้ำมันหล่อลื่นสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและนะคะ 

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก บมจ.ปตท.ค่ะ

 

 

 

 

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>