ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับ รถบรรทุกงานหนัก เครื่องยนต์ดีเซล

PTT D-3 PLUS

เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลงานหนัก SAE 30, 40 และ 50 ที่พัฒนาขึ้นตามมาตรฐาน API:CF

PTT DYNAMIC

เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล ชนิดเกรดรวม (Multigrade) SAE 15W-40 และ SAE 20W-50 คุณภาพสูง ตามมาตรฐาน API CF-4/SG

PTT DYNAMIC 2-PLUS

เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลคุณภาพสูง ชนิดเกรดรวม (Multi-grade) SAE 15W-40 มาตรฐาน API CI-4 พัฒนาขึ้นสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่งานหนัก ด้วยคุณสมบัติพิเศษของน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานที่น้ามาผสมกับสารเพิ่มคุณภาพพิเศษที่เลือกสรรแล้ว จึงให้การหล่อลื่นและปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีคุณภาพเหนือกว่าน้ำมันหล่อลื่นเครื่องดีเซลทั่วไปในท้องตลาด

PTT DYNAMIC EXTRA LONG DRAIN

เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลสังเคราะห์ เกรดรวม (Multigrade) SAE 10W-40 ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเน้นในเรื่องการยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น ผ่านมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่ชั้นนำของยุโรปและอเมริกา ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานสังเคราะห์คุณภาพสูงผสมสารเพิ่มคุณภาพพิเศษเทคโนโลยีล่าสุด เพื่อตอบสนองการใช้งานกับรถยนต์ดีเซลขนาดใหญ่รุ่นใหม่

PTT DYNAMIC PLUS

เป็นผลิตภัณฑ์น้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล ชนิดเกรดรวม (Multi-grade) SAE 15W-40 และ 20W-50 ผลิตจากน้้ามันหล่อลื่นพื้นฐานแร่ผสมกับสารเพิ่ม คุณภาพที่คัดเลือกเป็นพิเศษ จึงให้การหล่อลื่นและปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ

PTT DYNAMIC SEMI-SYNTHETIC

เป็นผลิตภัณฑ์น้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลกึ่งสังเคราะห์ ชนิดเกรดรวม (Multi-grade) SAE 15W-40 มาตรฐาน API สูงสุดในปัจจุบัน พัฒนาขึ้นส้าหรับเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่งานหนัก ด้วยคุณสมบัติพิเศษของสารสังเคราะห์ที่น้ามาผสมกับสารเพิ่มคุณภาพพิเศษที่เลือกสรรแล้ว จึงให้การหล่อลื่นและปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีคุณภาพเหนือกว่าน้้ามันหล่อลื่นเครื่องดีเซลทั่วไปในท้องตลาด

PTT DYNAMIC ULTRA PLUS

น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลงานหนัก สำหรับเครื่องดีเซลรุ่นใหม่ ตลอดจนเครื่องยนต์คอมมอนเรล เช่น รถบรรทุก, รถลาก, รถปิคอัพทั่วไป ลดปัญหาการกินน้ำมันเครื่องและมีอายุการเปลี่ยนถ่ายยาวนานขึ้น

PTT DYNAMIC XJ

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลงานหนักเกรดเดี่ยวเบอร์ 40 คุณภาพสูงพิเศษเหนือมาตรฐาน API CF ออกแบบพิเศษสำหรับรถหัวลากและรถบรรทุกญี่ปุ่นงานหนักโดยเฉพาะ