ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอุตสาหกรรม

เนื่องจากการผลิตสินค้าในภาคอุตสาหกรรมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศ

ดังนั้นเพื่อให้การผลิตสินค้ามีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคผู้ประกอบการจึงมีความจำเป็น

ต้องนำเครื่องจักรอุตสาหกรรมเข้ามาอำนวยความสะดวก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

และด้วยวิทยาการอันก้าวหน้าทำให้มีการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตได้สูงขึ้น

แต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้เครื่องจักรมีความซับซ้อนและต้องการน้ำมันหล่อลื่นที่มีประสิทธิภาพเฉพาะด้านมากขึ้นตามไปด้วย

เพราะเราเข้าใจถึงความต้องการของผู้ผลิตเราจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์หล่อลื่นให้มีความหลากหลายเหมาะกับการผลิต

ในทุกๆภาคส่วน ท่านจึงมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “ PTT ” จะไม่ได้เป็นเพียงผลิตภัณฑ์หล่อลื่น

หากเปรียบเสมือนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะทำหน้าที่ผลักดันให้ธุรกิจของท่านก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง

  • น้ำมัน
  • น้ำมันเกียร์
  • น้ำมันเครื่องอัดอากาศ
  • น้ำมันหล่อลื่นระบบหมุนเวียน
  • น้ำมันสำหรับกระบวนการผลิต
  • น้ำมันหล่อลื่นพิเศษ
  • น้ำมันเทอร์ไบน์
  • จารบี