ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับรถปิกอัพ/MPV/SUV เครื่องยนต์ดีเซล

PTT DYNAMIC COMMONRAIL

เป็นผลิตภัณฑ์น้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลชนิดเกรดรวม SAE 10W-30 และ 15W-40 มาตรฐาน API CI-4พัฒนาขึ้นส้าหรับเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ สมรรถนะสูงที่มีระบบคอมมอนเรล ด้วยคุณสมบัติพิเศษของสารสังเคราะห์ที่น้ามาผสมกับสารเพิ่มคุณภาพพิเศษที่เลือกสรรแล้ว จึงให้การหล่อลื่นและปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ

PTT DYNAMIC COMMONRAIL SYNTHETIC

น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลระบบคอมมอนเรลสังเคราะห์ 100% สำหรับรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ MPV และ SUV ป้องกันการเกิดคราบโคลนน้ำมัน และช่วยยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน

PTT DYNAMIC PREMIER

เป็นผลิตภัณฑ์น้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล เกรดรวม SAE 15W-40 คุณภาพสูง พัฒนาขึ้นส้าหรับเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่รอบจัดของรถปิกอัพโดยเฉพาะ มีคุณสมบัติสูงกว่ามาตรฐาน Global DHD-1 และ API CH-4 ด้วยคุณสมบัติพิเศษของสารสังเคราะห์ และสารเพิ่มคุณภาพพิเศษที่เลือกสรรแล้ว จึงให้การหล่อลื่นอย่างเต็มประสิทธิภาพ และคุณภาพเหนือกว่าน้้ามันเครื่องดีเซลทั่วไปในท้องตลาด

PTT DYNAMIC SUPER COMMONRAIL

เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลสังเคราะห์ เกรดรวม SAE 5W-30 คุณภาพเหนือมาตรฐาน API CI-4 และผ่านมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของยุโรปและอเมริกา ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานสังเคราะห์คุณภาพสูง ผสมกับสารเพิ่มคุณภาพพิเศษเทคโนโลยีล่าสุด เพื่อตอบสนองการใช้งานกับรถยนต์ดีเซลสมัยใหม่ ที่เน้นในเรื่องสมรรถนะการขับขี่ ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง และยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น

PTT DYNAMIC SYNTHETIC

เป็นผลิตภัณฑ์น้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลสังเคราะห์ เกรดรวม (Multigrade) SAE 5W-40 คุณภาพเหนือกว่ามาตรฐาน API สูงสุด ณ ปัจจุบัน (API CI-4) ผลิตจากน้ามันหล่อลื่นพื้นฐานสังเคราะห์คุณภาพสูง ผสมกับ สารเพิ่มคุณภาพพิเศษเทคโนโลยีล่าสุด เพื่อตอบสนองการใช้งานกับรถยนต์สมัยใหม่ ที่เน้นในเรื่องสมรรถนะการขับขี่ ตลอดจนรถยนต์มลพิษต่า รถที่ต้องการยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ามัน ช่วยให้การหล่อลื่นและปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ และคุณภาพเหนือกว่าน้้ามันเครื่องดีเซลทั่วไปในท้องตลาด

PTT DYNAMIC SYNTHETIC PLUS

เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลสังเคราะห์ SAE 5W-40 เทคโนโลยีล้ำยุค สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลในอนาคตอย่างแท้จริง คุณภาพเหนือกว่ามาตรฐาน API สูงสุดในปัจจุบัน (API CJ-4) ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานสังเคราะห์คุณภาพสูง ผสมกับสารเพิ่มคุณภาพพิเศษเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มคุณสมบัติด้านการใช้งานโดยรวมให้ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องเครื่องยนต์ได้เหนือกว่าน้ำมันเครื่องดีเซลทั่วไปในท้องตลาด และตอบสนองการใช้งานกับรถยนต์สมัยใหม่ ที่เน้นในเรื่องสมรรถนะการขับขี่ ตลอดจนรถยนต์มลพิษต่ำ มีระบบบำบัดไอเสีย

PTT DYNAMIC TURBO

น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับรถปิคอัพทั่วไป รวมถึงเครื่องยนต์ที่ติดตั้งระบบ EGR หรือเทอร์โบชาร์จเจอร์ ผ่านการทดสอบการใช้งานภาคสนามกับรถปิคอัพญี่ปุ่น

PTT DYNAMIC TURBO C

เป็นผลิตภัณฑ์น้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล ชนิดเกรดรวม (Multigrade) SAE 10W-30 คุณภาพสูงกว่ามาตรฐาน API CF-4 พัฒนาขึ นส้าหรับเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ของรถปิกอัพโดยเฉพาะ