ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับ รถบรรทุกเครื่องดัดแปลงก๊าซและเครื่องปั่นไฟ

PTT DYNAMIC G-PLUS

เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลคุณภาพสูง ชนิดเกรดรวม (Multi-grade) SAE 15W-40 มาตรฐาน API CI-4 พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่งานหนัก ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง ผสมสารเพิ่มคุณภาพพิเศษที่เลือกสรรแล้ว ท้าให้ทนต่อความร้อนและต้านทานการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนได้ดีเยี่ยม

PTT DYNAMIC NGV-LA

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นชนิดเกรดรวม SAE 15W-40 ที่พัฒนามาเป็นพิเศษสำหรับรถบรรทุกงานหนักเทคโนโลยีอเมริกา ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ที่ต้องการปริมาณเถ้าซัลเฟตในระดับต่ำ (low-sulfated ash)

PTT DYNAMIC NGV-MA

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นที่พัฒนามาเป็นพิเศษสำหรับรถบรรทุกงานหนักเทคโนโลยีญี่ปุ่น ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง และยังคงความต้องการสารทำความสะอาดสูง (medium-sulfated ash) มีให้เลือกทั้งเบอร์ SAE 15W-40 และ SAE 20W-50

PTT GASTECH 500

เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ที่มีปริมาณเถ้าต่ำ และใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง และสารเพิ่มคุณภาพที่เลือกสรรแล้ว เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความคงตัวต่อการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน และออกไซด์ของไนโตรเจนที่ดีเยี่ยม

PTT METHANA 2540

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง มีปริมาณเถ้าต่ำลดการสะสมเถ้าที่วาล์วและฝาสูบ

PTT METHANA 2740

เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ความหนืด SAE 40 มีปริมาณเถ้าปานกลาง สมรรถนะสูง ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง และสารเพิ่มคุณภาพที่พัฒนาเป็นพิเศษ ส้าหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง