ผลิตภัณฑ์น้ำมันเบรก และอื่นๆ

PTT BRAKE FLUID

เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันเบรกที่ผลิตจากสารเคมีสังเคราะห์ Glycol Ethers และสารเพิ่มคุณภาพ ทำให้เนื้อน้ำมันไม่กัดกร่อนโลหะ น้ำมันเบรก ปตท. ได้รับการรับรองมาตรฐานสูงกว่า DOT 3 (Department of Transportation) และสูงกว่ามาตรฐาน SAE J1703

PTT BRAKE FLUID EXTRA

เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันเบรกที่ผลิตจากสารเคมีสังเคราะห์ Glycol Ethers และสารเพิ่มคุณภาพ ทำให้เนื้อน้ำมันไม่กัดกร่อนโลหะ น้ำมันเบรก ปตท. ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 591 - 2544 และมีมาตรฐานสูงกว่า DOT 3 (Department of Transportation) และสูงกว่ามาตรฐาน SAE J1703

PTT DISTILLED WATER

เป็นผลิตภัณฑ์น้ำกลั่นคุณภาพสูงพิเศษ เหมาะสำหรับเติมแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด ผ่านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

PTT RADIATOR CLEANER

เป็นน้ำยาเคมีที่มีคุณสมบัติในการชะล้างคราบสกปรกที่ติดอยู่ภายในหม้อน้ำรถยนต์ ตลอดจนท่อทางเดินของน้ำในเสื้อสูบของเครื่องยนต์ เช่น คราบสนิม และตะกรัน คราบสกปรกเหล่านี้หากสะสมไว้นาน ๆ จะทำให้เกิดการอุดตันได้ เป็นผลให้ประสิทธิภาพการระบายความร้อนลดลง เครื่องยนต์จะร้อนจัด สูญเสียกำลัง และ สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงอีกด้วย

PTT RADIATOR COOLANT

เป็นผลิตภัณฑ์น้ำยารักษาหม้อน้ำรถยนต์ชนิดพิเศษที่ผลิตจากสารเคมีสังเคราะห์จำพวก เอทิลีนไกลคอล ซึ่งจะช่วยเพิ่มจุดเดือดของน้ำให้สูงขึ้น และสารเพิ่มคุณภาพที่มีคุณสมบัติป้องกันการเกิดสนิมและการกัด กร่อนของโลหะในระบบระบายความร้อนของรถยนต์ทั้งเก่าและใหม่

PTT SUPER BRAKE FLUID

น้ำมันเบรกคุณภาพสูงพิเศษ เหนือมาตรฐาน DOT 4 (Department Of Transportation) ทั่วไป

PTT SYNTHETIC BRAKE FLUID DOT 3

น้ำมันเบรกสังเคราะห์มาตรฐานระดับสากล ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ดี ไม่ทำปฏิกิริยากับลูกยางหรืออุปกรณ์ต่างๆ

PTT SYNTHETIC BRAKE FLUID DOT 4

น้ำมันเบรกสังเคราะห์สำหรับระบบห้ามล้อแบบไฮดรอลิก ทั้งดิสก์เบรก และดรัมเบรกของรถยนต์ มีจุดเดือนสูง ป้องกันการเกิดยางเหนียว คงทนต่อการเสื่อมสภาพ