น้ำมันเทอร์ไบน์

PTT TERBIN

เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องเทอร์ไบน์ และใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นอเนกประสงค์ ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง และสารเพิ่มคุณภาพเพื่อการป้องกันสนิม ป้องการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น

PTT TERBIN EP

เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องก๊าซเทอร์ไบน์ ผสมสารรับแรงกดสูง (Extreme Pressure Additive) เพื่อใช้ป้องกันการสึกหรอของชุดเกียร์ ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง และสารเพิ่มคุณภาพในการป้องกันสนิม ป้องการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น

PTT TERBIN M

น้ำมันหล่อลื่นเทอร์ไบน์คุณภาพสูง แยกตัวจากน้ำได้ดี พร้อมทั้งมีค่าดัชนีความหนืดที่สูงเป็นพิเศษช่วยปกป้องเครื่องจักรได้ดีทั้งในสภาวะอุณหภูมิต่ำ-สูง

PTT TERBIN T

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องเทอร์ไบน์ และใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นอเนกประสงค์ ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง และสารเพิ่มคุณภาพเพื่อป้องกันสนิม ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น