น้ำมันหล่อลื่นระบบหมุนเวียน

PTT CIIRCULAR

เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นอเนกประสงค์ และใช้ในระบบหล่อลื่นหมุนเวียน ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง และมีคุณสมบัติป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น

PTT CIRCULAR P

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นอเนกประสงค์ และใช้ในระบบหมุนเวียนในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ต้านทานการกัดกร่อนและการเกิดสนิม

PTT MACHING OIL

เป็นน้ำมันหล่อลื่นสำหรับระบบหยอดทิ้งของเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานล้วน ช่วยหล่อลื่นและยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร