น้ำมันหล่อลื่นพิเศษ

PTT CLEARA SYNTHETIC

น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์สำหรับเครื่องเป่าขวดแก้ว หล่อลื่นโซ่ สำหรับการหล่อลื่นในช่วงอุณหภูมิสูงพิเศษ

PTT HIFREEZE A

พีทีที ไฮฟรีซ เอ น้ำมันหล่อลื่นเครื่องคอมเพรสเซอร์อัดสารทำความเย็นประเภทพาราฟินิก ผสมผสานสารเพิ่มคุณภาพชนิดพิเศษ ช่วยให้อายุการใช้งานยาวนานและทนต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้อย่างดีเยี่ยม

PTT HIFREEZE R

เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์สำหรับเครื่องทำความเย็น ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานชนิด Naphthenic คุณภาพสูงจึงมีคุณสมบัติป้องกันการรวมตัวกับออกซิเจนได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์เครื่องทำความเย็นในโรงงานอุตสาหกรรม

PTT HITEMP 500

เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันถ่ายเทความร้อนชนิดทนความร้อนสูง ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานชนิด Paraffinic และสารเพิ่มคุณภาพ Anti-Oxidant ทำให้ทนความร้อนได้สูง และยืดอายุการใช้งานของน้ำมันได้นาน

PTT HITEMP 600

น้ำมันถ่ายเทความร้อนสำหรับระบบเปิด มีความเสถียรทางความร้อนและต้านทานการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นได้ดี มีอัตราการระเหยต่ำ

PTT HITEMP 600 LT

พีทีที ไฮเทมป์ 600 แอลที เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันถ่ายเทความร้อนสังเคราะห์คุณภาพสูง ชนิด Alkyl Benzene และสารเพิ่มคุณภาพ Anti-Oxidant ทำให้ทนความร้อนได้สูง และมีอายุการใช้งานของน้ำมันได้ยาวนาน

PTT HIVOLT 88

เป็นน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า ชนิดไม่ผสมสารต้านทานการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Uninhibited Type) ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพพิเศษ จึงสามารถยืดอายุการใช้งานได้ยาวนาน โดยไม่เสื่อมสภาพเร็ว มีค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า (Dielectric Strength) สูง

PTT HIVOLT 99

เป็นน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า ชนิดผสมสารต้านทานการเกิดปฏิกิริยา ออกซิเดชั่น (Inhibited Type) ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพพิเศษ ที่สามารถยืดอายุการใช้งานได้ยาวนาน โดยไม่เสื่อมสภาพ มีค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า (Dielectric Strength) สูง

PTT HIVOLT 99 PLUS

พีทีที ไฮโวลท์ 99 พลัส น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ( Power Transformer ) ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพพิเศษ ที่สามารถยืดอายุการใช้งานได้ยาวนาน และมีความทนต่อการเกิดปฏิกิรยากับออกซิเจนได้ดี โดยไม่เสื่อมสภาพ

PTT HIVOLT PLUS

น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังชนิดต้านทานปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ทนความร้อนสูง อัตรการระเหยต่ำ มีค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าสูง