ผลิตภัณฑ์ยานยนต์

เพราะเราปฏิเสธไม่ได้ว่ายานยนต์ถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในทุกภาคธุรกิจ
เนื่องจากบทบาทของยานยนต์ไม่ได้เป็นเพียงยานพาหนะเท่านั้น หากแต่ทำหน้าที่เสมือนหนึ่งพนักงานขององค์กร
ไม่ว่าจะเป็นการจัดส่งวัตถุดิบ, จัดส่งสินค้า, หรือแม้แต่การจัดส่งบุคลากรของบริษัทเอง
หน้าที่ของยานยนต์คงไม่ได้เป็นเพียงผู้จัดส่งเท่านั้น หากยังเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่จัดเตรียมและสร้างความพร้อม
ให้แก่ภาคการผลิตอีกด้วย และด้วยความก้าวหน้าของโลกยานยนต์ในปัจจุบัน ทำให้เราไม่อาจหยุดนิ่งที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า เพื่อให้เครื่องยนต์สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
เราจึงได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ปกป้องเครื่องยนต์ และอายุการใช้งานยาวนาน
เพื่อเป็นการลดต้นทุนและช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าเดินหน้าได้อย่างไม่หยุดยั้ง

  • ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับ รถบรรทุกงานหนัก เครื่องยนต์ดีเซล
  • ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับรถเก๋ง เครื่องยนต์เบนซิล
  • ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับ รถแทรกเตอร์ / รถไถเครื่องจักรกลการเกษตร / และเครื่องเอนกประสงค์
  • ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับ รถบรรทุกเครื่องดัดแปลงก๊าซและเครื่องปั่นไฟ
  • ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับ ระบบส่งกำลัง
  • ผลิตภัณฑ์น้ำมันเบรก และอื่นๆ
  • ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับ เรือประมง เรือเดินสมุทร เรือเร็ว และ เจ็ทสกี