Promotion & Service

download

189419_0

พบกับ โปรโมชั่นพิเศษสุดดดด

สั่งซื้อน้ำมันหล่อลื่นทุกชนิด ขนาด 200 ลิตร 

รับ  ฟรี!! ทันที “เสื้อกีฬา”  ใส่ดี ใส่สบาย จำนวน 1 ตัว

รีบ ๆ สั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยจ้า ( สินค้ามีจำนวนจำกัด )

download (1)

**สอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขายอุตสาหกรรม


Tel : 0-2720-7575 (Auto Line)  Fax : 0-2720-7579   

E-mail : sale@magpieindustry.co.th


 

 

 

ONSITE TRAINING this month

จัดการอบรมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในการหล่อลื่นเครื่องจักรอุตสาหกรรม

แก่บุคลากรในองค์กรของลูกค้า

 DDC9  “เพราะน้ำมันหล่อลื่นไม่ได้มีหน้าที่แค่หล่อลื่น จึงจำเป็นต้องสร้างให้เกิดความเข้าใจถึงหน้าที่อื่นๆที่สำคัญของน้ำมันหล่อลื่น”
 DDC4  DDC6
 “เราจัดเตรียมหัวข้อในการอบรมให้เหมาะสมกับลักษณะการทำงาน และประเภทน้ำมันที่ลูกค้าใช้จริงภายในโรงงาน”  DDC1
 DDC3  “เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับประโยชน์สุงสุด ภายหลังการอบรมจะเปิดโอกาสให้ลูกค้าซักถามข้อสงสัยหรือแชร์ปัญหาในการทำงานเพื่อร่วมกันหาวิธิแก้ไขและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต”
  “ภายหลังจากจบการอบรม บมจ.ปตท. ได้จัดทำใบประกาศผ่านการอบรมให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน”  certification