สมัครงาน

รับสมัครพนักงานขายหลายตำแหน่ง

1. Direct Sale 2 ตำแหน่ง

รายได้  :-  เงินเดือนประจำ, เบี้ยขยัน, ค่าน้ำมัน, ค่าเสื่อม, ค่าโทรศัพท์,ค่าที่พัก(กรณีพบลูกค้าตจว.), เบี้ยเลี้ยง

 

2. Tele Sale 2 ตำแหน่ง

รายได้  :-  เงินเดือนประจำ, คอมมิชชั่น, คอมมิชชั่น, ค่าโทรศัพท์

 

สวัสดิการสำหรับพนักงานที่ได้รับการบรรจุ

เบี้ยขยัน, โบนัส, ค่ารักษาพยาบาล, ส่งพนักงานเข้าอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆของพนักงาน

 

สามารถส่งประวัติเพื่อสมัครงานได้ที่ E-mail : info@magpieindustry.co.th