การจัดส่งสินค้า
delivery free

เพื่อสร้างความอุ่นใจและมั่นใจให้แก่ลูกค้าว่าจะได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ได้มาตรฐาน

และความปลอดภัยสูงสุดพนักงานจัดส่งสินค้าของทางบริษัทฯทุกคน ได้ผ่านการอบรมขั้นตอน

และวิธีการเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่อให้ลูกค้าสบายใจได้ว่าสินค้าที่ท่านสั่งจากเรานั้นได้รับการดูแล

ตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางด้วยความปลอดภัยและเป็นมืออาชีพ อีกทั้งบริษัทฯ จะทำการ

จัดส่งสินค้าฟรี ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

เพื่อเป็นการลดต้นทุนให้แก่ลูกค้าอีกทางหนึ่งด้วย